Bli medlem

Mörnerska släktföreningen har till ändamål att tillvarata och utveckla släktens gemensamma intressen. Föreningen är ansvarig för släkten Mörners historiska bevarande, lämnar årliga stipendier och understöd ur Mörnerfonder till medlemmar, står som kontaktlänk och arrangerar släktträffar och sammankomster för medlemmar.

Släktföreningen bildades den 27 september 1897 av Birger och Axel Mörner vid ett möte på Riddarhuset. Föreningen har sedan dess ordinarie släktmöte vart femte år i slutet av september på Riddarhuset. Släktmötet efterföljs av middag och dans i Riddarhusets lokaler.

Föreningens styrelse har därutöver för avsikt att arrangera en informell sammankomst mellan de ordinarie släktmötena.

Inträde i föreningen står öppet för medlemmar av, på svenska Riddarhuset introducerade, ätterna Mörner. Medlemskap kan även erhållas av personer som bär namnet Mörner på grund av äktenskap med ättemedlemmar, ingifta och av barn till ättemedlem.
Därutöver äger styrelsen rätt att bevilja medlemskap till annan med blodsband besläktad person som söker medlemskap i föreningen.

Medlemsavgifter:
Medlemmar högst 25 år 100 kr
Enstaka medlemmar 150 kr
Äkta makar 200 kr
Ständiga medlemmar 1000 kr

BG: 5780-7877

Registrera dig här

    Lämna ett svar