Beställ vårt fina minnesmynt!

Vi vill påminna om att släktföreningen har låtit tillverka ett minnesmynt/jetong för att
högtidlighålla 300-årsjubileet av fältmarskalk Carl Gustaf Mörners upphöjning till grevlig
värdighet.

Minnesmyntet subventioneras av släktföreningen och erbjuds medlemmar till
en kostnad av endast 600 SEK.

Beställning skickas till Claes Mörner på info@cmpark.nu.

Lämna ett svar