Släktmöte i Mörnerska släktföreningen 2012

Den Mörnerska släktföreningen för adliga ätten nr 91 och den grevliga ätten nr 60, anordnade den 29 – 30 september släktmöte och firade då släktföreningens 115 års jubileum. Mötet avhölls traditionsenligt på Riddarhuset med ordinarie släktmöte i Riddarhussalen på lördag förmiddag med 32 närvarande släktmedlemmar.

Vid släktmötet avgick Fredric Mörner som ordförande för släktföreningen. En post som han innehaft i 20 år. Tack Fredric för allt du gjort för släktföreningen.
Till ny styrelse valdes Marianne Mörner Hallberg (sekreterare), Henriette Mörner Arvidsson (kassör), Carl Mörner (ordförande), Torsten Mörner (vice ordförande) och Claes Mörner (ny ledamot). Till suppleanter valdes Anne-Catherine Mörner Svalling och till nya suppleanter Carl Mörner och Adam Mörner (ansvarig för hemsidan).
Utöver sedvanliga släktmötesförhandlingar gjordes en presentation av släktföreningens nya hemsida (www.mornerska.hjalmarcompany.se).

Vid 17-tiden samlades 82 medlemmar av släktföreningen för en helafton på Riddarhuset med middag, underhållning i form av skön operasång av Ulrika Nilsson under middagen, samt dans och trivsam samvaro med släktmedlemmar, varav många som man inte sett sedan förra släktmötet.

På söndagen den 30 deltog släktmedlemmar i en utflykt till Rosersbergs slott för guidad tur i slottets inre gemak och rum. Turen leddes av Roland Lindell som på ett mycket kunnigt sätt redogjorde för slottets historia och den anknytning det har till familjen Mörner genom Axel Otto Mörner, som var adjutant hos Karl XIII, och som utöver sin militära bana var en mycket duktig konstnär. Flera tavlor av Axel Otto Mörner kunde beskådas i slottet, och på en av tavlorna kunde man även se Mörner en liten figur.
Efter den guidade turen på Rosersberg åkte vi till Sigtuna och intog lunch på restaurangen 32 rum och kök.

Släktföreningen planerar efter önskemål att anordna nästa släktträff 2015 till vilket vi återkommer med mer information om på hemsidan.

/Torsten Mörner

Lämna ett svar